Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj - County Port Authority Mali Losinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Jadrišćica

Jadrišćica

Luka se sastoji od operativnog zaštitnog gata masivne gradnje od kamena i betona, s kamenometom na južnoj strani i operativnom obalom na zaštićenoj sjevernoj strani. Na gatu se nalazi svjetionik, zeleno lučko svjetlo (psj 260, E3004).

Operativna obala je dužine 30 metara, širine 4 metra, dubine uz operativnu obalu su 3 metra na glavi gata, a 10 metara od korijena gata dubina je manja od 1 metar.

Uz operativnu obalu gata prioritet priveza imaju redoslijedom; brodovi i brodice za prijevoz putnika, ribarski brodovi i brodice, te jahte i brodice za šport i razonodu.

Uz operativnu obalu gata zabranjeno je pristajanje plovila, dužine preko svega veće od 15 m.

"Sportski centar GlaukoDodig"
vl. Glauko Dodig
tel. 0038598368778
Braće Vidulića 58, 51550 Mali Lošinj

Foto galerija