Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj - County Port Authority Mali Losinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Važni dokumenti: 

1. Pravilnik o provođenju postupka nabava roba, usluga i radova

2. Plan nabave za 2018.god.

3. Plan nabave za 2017. god.

4. Plan nabave za 2016. god.

 

______________________________________________________________________________________________________________

Registar Ugovora:

1.Registar Ugovora o Javnoj nabavi 2016/2017

Foto galerija