Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj - County Port Authority Mali Losinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Slika

Luka Mali Lošinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj samostalno upravlja lukom. Za potrebne informacije priveza i odveza brodova, jahti, športskih i drugih brodica, naplate pristojbe za vez u ime i za račun Lučke uprave obratiti se na slijedeći kontakt broj:

(00385 51 232 020)

Nadalje, Lučka uprava svojom nadležnošću vrši prihvat i otpremu krutog i tekućeg otpada i spriječavanja onečišćenja mora, održavanja reda u luci/bazenu, čuvanja plovila u moru i na obali, održavanja izgrađenih obala i naprava za privez te opskrbu strujom i vodom.

"LOŠINJSKA PLOVIDBA – Turizam" d.o.o.
Pomorska agencija
Privlaka bb. 51550 Mali Lošinj
Tel. +385 51 232 278

Dizanje i spuštanje plovila
servisiranje brodskog pogona i trupa

"NADIR" d.o.o.
dir. Antonio Maljevac
D. Bričina 2, 51550 Mali Lošinj
Tel. +385 51 233 743
web: www.nadir-losinj.hr

Foto galerija