Županijska lučka uprava Mali Lošinj
County Port Authority Mali Losinj

φ = 44º 32,2’ N - λ = 014º 28,2’ E

Lukobran luke Rovenska izgrađen je 1856.g. Dug je 220 m i neiskoristiv je za komunalni vez kao i za sezonski vez, tako da ŽLU Mali Lošinj u svim ovim godinama, od osnutka, na tom području nije uprihodovala niti jednu kunu, dok je za sanacije do 2014.g. utrošeno cca. 750.000,00kn. Sanacije su izvođene 2002./2003. te 2012. i 2013.g. Na lukobran luke Rovenska 2010. g. je stavljeno lučko svijetlo. Ukupno u 2014.g. do sada, izvršilo se i ugovorilo cca. 520.000,00 kn. Obzirom na stanje lukobrana luke Rovenska ŽLU Mali Lošinj poduzela je u 2014.g. mjere hitne sanacije lukobrana luke Rovenska i izradu Izvedbenog projekta sanacije lukobrana predviđenu Planom nabave za 2014.g. Prvi dio sanacije kamenometa lukobrana luke Rovenska izveden je početkom 2014.g. kojim je ugrađeno 80 tona kamenih blokova težine od 1 - 2 tone kako bi se zaštitio najslabiji dio kamenometa. Isto tako potpisan je i realiziran Ugovor za dodatnu zaštitu (popunu) kamenometa lukobrana luke Rovenska kamenim blokovima od 1 - 2 tone, ukupno 150 tona. Izvršen je 10. svibnja 2014.g. Ugovor za izradu Izvedbenog projekta sanacije lukobrana luke Rovenska s potrebnim elaboratima i troškovnikom, potpisan je dana 30. travnja 2014.g. Rok izvršenja je 60 dana. Pretpostavlja se da će ukupan trošak sanacije iznositi cca. 3.000.000,00 kn.

Po zatvaranju financijske konstrukcije, provedenim javnim natječajem i donošenjem Odluke o odabiru najpovoljnijeg izvođača, započet će se s radovima na hitnoj sanaciji lukobrana luke Rovenska. 

ŽLU Mali Lošinj je u roku kandidirala hitnu sanaciju lukobrana luke Rovenska i sanaciju Osorskog kanala – plovni put na Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje PGŽ te se nada da će prijave biti i prihvaćene.

Dana 11.04.2014.g. v.d. kapetan LI Mali Lošinj i djelatnik ŽLU Mali Lošinj obišli su lukobran. LI Mali Lošinj izdala je Rješenje kojim se zabranjuje pristup lukobranu, plivanje i skakanje s istog. ŽLU Mali Lošinj je naručila i postavila tablu sa zabranom pristupa. Pravilnikom o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama lokalnog značaja na području ŽLU Mali Lošinj člankom 74. stavak 1. točka 11. na lučkom području strogo je zabranjeno 'kupati se…'!

Dana 07. svibnja 2014. godine Županijska lučka uprava Mali Lošinj dala je suglasnost ronilačkom klubu "Bentos" iz Velog Lošinj za izvođenje eko-akcije čišćenja podmorja u luci Mali Lošinj, od trga - korjena luke Mali Lošinj do vanjske strane valobrana.

Eko-akcija održavat će se 31. svibnja 2014. godine u vremenu od 10.00 do 13.00 sati.

Nadzor će obavljati Županijska lučka uprava Mali Lošinj sa svojim službenim plovilima i Lučka kapetanija Rijeka - Lučka ispostava Mali Lošinj.

Dana 30. travnja 2014. godine sklopljen je ugovor za izradu tehničkog snimka podmorskog i nadpomorskog dijela obalne konstrukcije te izvedbenog projekta sanacije lukobrana u luci Rovenska između Županijske lučke uprave Mali Lošinj i tvrtke Marecon d.o.o. Sadržaj elaborata je: tehničko snimanje podmorskog i nadpomorskog dijela obalne konstrukcije, foto-snimanje podmorskog i nadpomorskog dijela obalne konstrukcije te izrada izvedbenog projekta sanacije lukobrana.

Cijena za izvršenje radova je 99.000,00 kuna bez PDV-a.

Rok izrade elaborata je 60 dana od potpisivanja ugovora.

Slijedom javnog nadmetanja za sanaciju Osorskog kanala u luci lokalnoj značaja Osor, koji je objavljen 14. veljače 2014. godine na elektroničkom oglasniku javne nabave RH, pod evidencijskim brojem 01-V/2014 i brojem objave 2014/S 002-0007641 i predviđenim iznosom vrijednosti nabave 1.783.879,50 bez PDV-a, a Primorsko goranska županija sudjeluje s 970.000,00 kn. Temeljem natječajne dokumentacije prijavilo se 4 (četiri) ponuditelja od kojih je najpovoljnija ponuda prema natječajnoj dokumentaciji bila ona tvrtke Elektrovoda d.o.o. iz Cresa. Početak i završetak radova je predviđeno u periodu od 15. rujna do 25. prosinca 2014. godine, a rok izvršenja je 100 dana od dana početka radova. Nadzor izvođenja radova sanacije obavljat će tvrtka IG d.o.o. iz Labina.

ŽLU Mali Lošinj je o početcima radova izvijestila Lučku kapetaniju Rijeka te će u, za to predviđeno vrijeme, Osorski kanal biti zatvoren poradi što boljih i kvalitetnijih izvođenja radova.

Upravno vijeće ŽLU Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 19. ožujka o.g. je usvojilo prijedlog Povjerenstva za upravljanje komunalnim lukama i dijelovima luka ŽLU Mali Lošinj, odluku o "Visini pristojbi za komercijalni vez u lukama nadležnosti ŽLU Mali Lošinj", sukladno čl. 14 "Odluke o visini lučkih pristojbi i naknada".

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.

Midas