Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj - County Port Authority Mali Losinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije osnovalo je 1999. godine Županijsku lučku upravu Mali Lošinj radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja.

Županijska lučka uprava Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: ŽLU Mali Lošinj) u svojoj nadležnosti ima dvadeset luka i lučica, od kojih je luka Mali Lošinj s bazenom Poljana/Runjica luka otvorena za javni promet županijskog značaja, dok su ostale luke lokalnog značaja, a to su lučice: Baldarke, Ilovik, Jadrišćica, Nerezine-bazen Biskupija, Osor, Rovenska, Srakane Vele, Sv. Martin, Susak, Unije, Veli Lošinj, Ružmarinka - Artatore, Maračol - Unije, Bijar, Ul - Punta Križa, Rapoća - Ufratar, Mrtvaška, Sv. Jakov - Studenac i Zela - Koromačna - Belej. Nadležnost Županijske lučke uprave Mali Lošinj prostire se na šest otoka cresko-lošinjskog arhipelaga. Lučka uprava je neprofitna pravna osoba čije je osnivanje, ustrojstvo i djelatnost uređeno Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. 158/03).

Tijela koja upravljaju ŽLU Mali Lošinj su Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće ima pet članova od kojih dva člana i predsjednika imenuju osnivači, jednog člana imenuje ministar iz redova lučke kapetanije na čijem području je sjedište lučke uprave, a jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika koncesije koji imaju koncesije na području lučke uprave. Mandat članova Upravnog vijeća i predsjednika je četiri godine. Iste osobe mogu biti ponovo imenovane u Upravno vijeće. Predsjednik Upravnog vijeća je g. Loris Rak, dipl. iur., a članovi g. Branko Domac, g. Dejan Nekić, v.d. Kap. Marko Satalić i g. Elvis Živković.

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće ŽLU Mali Lošinj, na osnovi javnog natječaja i prijedloga komisije, a uz suglasnost ministra, na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja. Ravnatelj je za svoj rad odgovoran Upravnom vijeću i Županu. Ravnatelj ŽLU Mali Lošinj je g. Filip Balija.

U lukama otvorenim za javni promet postoje četiri osnovne lučke djelatnosti, a to su:

  • privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
  • ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i uskladištenje roba i drugih materijala
  • ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila
  • ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi

Pravo na obavljanje lučkih djelatnosti, korištenje postojeće podgradnje i nadgradnje, te gradnje novih građevina i drugih objekata nadgradnje i podgradnje stječe se na temelju koncesije. Koncesije se mogu dati pravnoj i fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje obrta, koja ispunjava uvjete propisane Zakonom.

ŽLU i ovlaštenici koncesije u lukama dužni su donijeti Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u luci, kojim određuju namjenu pojedinog dijela luke i način odvijanja prometa u luci, a koji potvrđuje nadležna lučka kapetanija.

 

Foto galerija

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.