Županijska lučka uprava Mali Lošinj
County Port Authority Mali Losinj

φ = 44º 32,2’ N - λ = 014º 28,2’ E

Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 158/03) određeno je da se radi upravljanja, gradnje, korištenja i održavanja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokanog značenja može osnovati više lučkih uprava. Temeljem Zakona o morskim lukama i čl. 7. Zakona o ustanovama, Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je 8. travnja 1999. godine osnovalo osam županijskih lučkih uprava (u daljnjem tekstu: lučka uprava), radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja 55 razvrstanih luka otvorenih za javni promet, od kojih 5 luka županijskog i 50 luka lokalnog značenja.

Lučka uprava Mali Lošinj osnovana je sa sjedištem u Malom Lošinju. Samostalnim radom započela je u travnju 2000. godine.

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 141/06, 38/09) ministar mora, prometa i infrastrukture donio je 28. veljače 2011. godine Naredbu o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (NN 32/11) kojom je luka Mali Lošinj razvrstana kao luka otvorena za javni promet županijskog značaja, a luke Baldarka, Ilovik, Jadrišćica, Nerezine, Osor, Rovenska, Srakane Vele, Susak, Sv. Martin, Unije, Veli Lošinj, Zela-Koromačna (Belej), Ćunski-Artatore (Mali Lošinj), Rapoća-Ufratar (Mali Lošinj), Osor-Bijar (Mali Lošinj),Punta Križa-UI (Mali Lošinj), Maračol (Unije), Sveti Jakov-Studenac (Mali Lošinj), razvrstane kao luke otvorene za javni promet lokalnog značaja. Na temelju članka 75. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 141/06, 38/09), točke I. Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (NN 32/11), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“ broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“ broj 23/09) Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 22. sjednici održanoj dana 12. svibnja 2011. godine donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj za luke lokalnog značaja („Službene novine PGŽ“ broj 14/11) kojom su navedene luke otvorene za javni promet stavljene pod ingerenciju upravljanja Županijske lučke uprave Mali Lošinj, te se od tada vrši sklapanje Ugovora o korištenju stalnog veza u navedenim lukama sukladno uputama pod nazivom „Postupanje UV ŽLU u svezi provedbe Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije“ (NN 32/11), a koje su sačinjene od strane Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta u Rijeci i dostavljene Županijskoj lučkoj upravi Mali Lošinj od strane Upravnog odijela za pomorstvo, promet i turizam Primorsko-goranske županije.

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011) u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/2004 i 82/2007), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donio je 9. siječnja 2015. godine Naredbu o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske Županije (NN 3/2015) kojom je luka Mali Lošinj razvrstana kao luka otvorena za javni promet županijskog značaja, a luke Baldarka, luka Ćunski – Artatore, Ilovik, Jadrišćica, Maračol (Unije), Nerezine, Osor, Osor- Bijar, Punta Križa – Ul, Rapoća- Ufratar, Susak, Sv. Jakov- Studenac, Sv. Martin, Unije, Veli Lošinj i Zela – Koromačna (Belej) razvrstane kao luke otvorene za javni promet lokalnog značaja.

Na temelju čl. 74. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009, 123/2011 i 56/2016) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanoj 01. lipnja 2017. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine PGŽ- a o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije od dana 14. prosinca 2016. godine, a koja se odnosi na proširenje obuhvata lučkog područja luke Mali Lošinj na Velopin i bazen Poljana/Runjica. 

Na temelju čl. 74. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009, 123/2011 i 56/2016) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine PGŽ- a o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije od dana 21. prosinca 2017. godine, a koja se odnosi na proširenje obuhvata lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Nerezine na bazen Biskupija s namjerom korištenja lučkog bazena za komunalne i nautičke vezove te operativnu obalu, sve sukladno Prostornom planu uređenja Grada Mali Lošinj.

Lučke uprave su neprofitne ustanove, pravne osobe upisane u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Rijeci. Obavljaju svoju djelatnost sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Na financijsko poslovanje primjenjuje se Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 112/93 i 96/94) i Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija (NN br. 20/94, 40/94 i 98/94). Za potrebe izvještavanja Županijskog poglavarstva izrađuju izvješća utemeljena na Zakon o proračunu (NN br. 96/03) i propisima koji reguliraju proračunsko računovodstvo.

Djelatnost lučke uprave je, prema čl. 50 Zakona:

 • briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unaprjeđenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
 • gradnja i održavanje lučke podgradnje;
 • stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
 • osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
 • osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes ostalih gospodarskih subjekata;
 • usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
 • donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području, sukladno propisima koji uređuju slobodne zone;
 • ostali poslovi utvrđeni zakonom.

Temeljem čl. 60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, prihodi lučke uprave su:

 • lučke pristojbe
 • naknada od koncesija za lučke djelatnosti
 • sredstva iz proračuna osnivača
 • ostali prihodi.

Tijela lučke uprave čine Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće ima 5 članova. Dva člana i predsjednika imenuje osnivač, jednog člana ministar iz redova lučke kapetanije, i jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika koncesije na području lučke uprave.

Članovi Upravnog vijeća su Marko Satalić (Ministarstvo), Elvis Živković (koncesionar), Branko Domac (PGŽ) i Dejan Nekić (PGŽ). Predsjednik Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Mali Lošinj je Loris Rak.

Aktualni ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj je Filip Balija.

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Na osnovi odredbe čl. 80. st.2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16) Županijska lučka uprava Mali Lošinj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi prema popisu na linku: http://luckauprava-losinj.hr/attachments/article/269/Popis%20gospodarskih%20subjekata%20o%20(ne)postojanju%20ukoba%20interesa.pdf

 

Midas

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.