Županijska lučka uprava Mali Lošinj
County Port Authority Mali Losinj

φ = 44º 32,2’ N - λ = 014º 28,2’ E

 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03,141/06, 38/09 i 123/11)
 • Pomorski zakonik („Narodne novine“ br. 181/04, 76/07, 61/11, 56/13)
 • Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
 • Zakon o koncesijama („Narodne novine“ br. 143/12)
 • Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 – odluka USRH)
 • Uredba o uvjetima kojim moraju zadovoljavati luke („Narodne novine“ br. 110/04)
 • Uredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene („“Narodne novine“ br. 110/04)
 • Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10 i 102/11, 83/12)
 • Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda („Narodne novine“ br. 79/08, 114/12, 47/13)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 90/05, 127/10)
 • Naredba o razvrstaju otvorenih za javni promet u Primorsko-goranskoj županiji („Narodne novine“ br. 3/15, 15/15)
Midas

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.