Županijska lučka uprava Mali Lošinj

φ = 44º 32,2’ N - λ = 014º 28,2’ E

Keep Smile & Sail On
Port Authority Mali Lošinj Team

Novosti

Konačna lista prioriteta luke Sveti Martin

Prema Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka i prema Javnom Pozivu za podnošenje zahtjeva za davanje stalnog veza u komunalnim dijelovima luka od dana 28. veljače 2022. g., Županijska lučka...

Projekti

Projekti luka Mrtvaška, Susak, Rovenska, Unije i projekt legalizacije vezova

Luke u našoj nadležnosti

Županijska lučka uprava Mali Lošinj upravlja i održava luke otvorene za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja: Mali Lošinj i Velopin s bazenom Poljana-Runjica, luke Mrtvaška, Baldarke, Veli Lošinj, Rovenska, Sv. Martin, Ilovik, Susak i druge luke na našem području.
Promjena veličine fonta
Kontrast