Luke

Luka Ul (Punta Križa)

Luka Ul

Lučko područje sastoji se iz obalnog/kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Luka izgrađena za svrhu korištenja komunalnih vezova. Redovno se brine o lučkoj podgradnji i nadgradnji, te se ažurno izvršavaju tekući radni zadatci.