Luke

Luka Unije

Luka Unije

Lučko područje sastoji se iz obalnog/kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Luka se sastoji iz operativno – zaštitnog gata i dijela morske obale na korijenu gata gdje se nalazi zidani objekt-spremište. Operativno – zaštitni gat je dužine 55 m, širine 6 m, dubine 1- 5 m kapaciteta priveza 2 manja broda. Gat je masivne gradnje od kamena i betona, i u dobrom je stanju za uporabu. Planovima se predviđa sanacija i produljenje postojećeg pristana luke Unije II. faza, povećanje kapaciteta luke i zaštite dijela akvatorija te gradnja obale za brodice. Osnovni ciljevi projekta su:

  1. Održivi razvoj otoka i opstanak stanovnika na otoku Unije
  2. Razvoj prometne infrastrukture i valorizacija pomorskog dobra
  3. Razvoj prometnog pravca i logistike
  4. Osiguranje dostatnog broja komunalnih vezova
  5. Zapošljavanje, odnosno otvaranje novih radnih mjesta.

Luka je opremljena napravama za privez, lučkim svjetlima i navozom za brodice.