Koncesije

Koncesija za luku Sveti Martin

Luka Sveti Martin

  • privez i odvez brodica
  • dizanje i spuštanje u more brodica na istezalištu
  • popravak brodica

”HIRSCH” OBRT ZA RIBARSTVO

suvl. Igor Hirsch, Marko Hirsch, Ivan Hirsch

Kaštel 58, 51550 Mali Lošinj 

  • gospodarsko korištenje lučkog područja radi terase ugostiteljskog objekta u funkciji pružanja usluga pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka

“CROCIATA 2” d.o.o.

vl. Anna Maria Stopar

Sv. Marije 15, 51550 Mali Lošinj