Koncesije

Koncesija za luku Veli Lošinj

Luka Veli Lošinj

  • gospodarsko korištenje lučkog područja radi terase ugostiteljskog objekta u funkciji pružanja usluga pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka

“BIO MARE” d.o.o.

vl. Denis Sekić

Garina 14, 51551 Veli Lošinj

“CREDO APSORDUM” d.o.o.

vl. Želimir Dragić

Obala Maršala Tita 1A, 51551 Veli Lošinj

S.H.L. d.o.o.”

vl. Lovro Hesky

Zad bone 16, 51551 Veli Lošinj

Ugostiteljski obrt “FORTUNA”

vl. Dajana Faflja

Šestavine 3, 51551 Veli Lošinj

Ugostiteljski obrt “MARINA”

suvl. Vlado i Mate Vidas

Obala Maršala Tita 38, 51551 Veli Lošinj