Luke

Luka Ružmarinka (Artatore)

Luka Ružmarinka

Lučko područje sastoji se iz obalnog/kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. U proljeće 2015. godine izvršena je nabava pontonskog elementa koji je postavljen u produžetku ostatka fiksnog dijela gata, i koji služi za privez komunalnog i komercijalnog karaktera. ŽLU ML, planom nabave planira nabaviti i postaviti u produžetku postojećeg pontonskog elementa još jedan pontonski element, koji bi svojim kapacitetom zadovoljio sve potrebe komunalnih i komercijalnih vezova. Luka izgrađena za svrhu korištenja komunalnih i komercijalnih/sezonskih vezova.