Pravilnici

Pravilnik o provođenju postupka nabava roba, usluga i radova

Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22), članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga („Službene novine“, broj: 05/17, 6/23), članka 17. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na sjednici održanoj ...

Više
Izmjene Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 76. stavak 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), te članka 7. stavka 6. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Mali ...

Više
Pravilnik o redu u lukama Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 54. točke 8. i članka 84. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11, 56/16, 89/19), članka 3. stavka 2. i članka 83. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora ...

Više
Pravilnik o posebnim uvjetima i načinu plaćanja naknade za koncesiju

Na temelju članka 107.a Općeg poreznog zakona (˝Narodne novine˝ br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20) te članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2020. godine, donijelo je PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA ...

Više
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (Službeni list Europske unije L 119/1) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/2018), te članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na 05/2019 sjednici održanoj dana 07. ...

Više
Pravilnik kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima na lučkom području kojim upravlja Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Na temelju članka 54. stavka 1. točke 8. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), i članka 4. Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te ...

Više
Pravilnik o radu Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14, 127/17) i članka 46. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2018. godine donijelo je PRAVILNIK O RADU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ Privitci Pravilnik-o-radu-Zupanijske-lucke-uprave-Mali-Losinj

Više
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Sukladno odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima («Narodne novine» broj 105/97, 64/00) i na temelju članka 18. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva («Narodne novine» broj 63/04, 106/07) dana 31. svibnja 2015. godine donesen je PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA. ...

Više
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 18. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na sjednici održanoj dana 25. listopada 2019. godine donijelo je POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ. Privitci Poslovnik o radu Upravnog vijeća ŽLU Mali Lošinj

Više
Statut Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 76. stavak 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (”Narodne novine” br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (”Narodne novine” br. 76/93,29/97,47/99, 35/08), te članka 7. stavka 7. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj (”Službene novine Primorsko-goranske županije” ...

Više