Luke

Luka Nerezine

Luka Nerezine

Lučko područje sastoji se iz obalnog/kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Luka se sastoji od dvaju operativnih i zaštitnih gatova i obala. Obale-gatovi za brodice su ukupne dužine 270 m i kapaciteta priveza oko 100 brodica ovisno o strukturi. Operativni gatovi i obala za brodice su gradnje masivnog tipa, od kamena i betona. U dobrom su stanju za uporabu. Izgrađene su: 3 nove pasarele i produžetak postojeće pasarele u obliku slova T, u periodu od proljeća 2014.g. do proljeća 2016. godine, za potrebe priveza komunalnih i komercijalnih vezova. Luka je opremljena napravama za privez, lučkim svjetlom, navozom za brodice i dizalicom.

U luci Nerezine, planom nabave izvršena je nabava mobilnog ureda koji je postavljen na lučko područje nadležnosti, a pomoću istog poboljšala se i unaprijedila kvaliteta pružanja primarnih usluga i osigurao kvalitetniji prijem korisnika vezova za potrebe naplate ili obračuna od strane djelatnika. Luka ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon.