Luke

Luka Jadrišćica

Luka Jadrišćica

Lučko područje sastoji se iz obalnog/kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Luka se sastoji iz operativnog gata dužine 30 m, širine 4 m i dubine uz gat do 3 m, te kapaciteta priveza manjeg broda. Gat je masivne gradnje od kamena i betona i u dobrom je stanju za uporabu. Luka je opremljena napravama za privez brodica i ima priključak na cestovnu prometnicu.