Luke

Luka Rovenska

Luka Rovenska

Lučko područje sastoji se iz obalnog/kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Luka se sastoji iz operativnog dijela, dijela za privez brodica i lukobrana. Operativni dio iznosi 105 m ukupne dužine, i dubine od 2,5 do 3,5 m te kapaciteta priveza za 5 manjih brodova. Lukobran je dužine 220 m, i osim obrambene funkcije, ljeti služi za privez malih brodica. Navedeni dijelovi luke su masivnog tipa gradnje od kamena i betona, i u dobrom su stanju za uporabu. Lukobran je djelomično oštećen sa unutrašnje strane, međutim vrši obrambenu funkciju. U proljeće 2016. godine, uslijed dotrajalosti, realizirana je rekonstrukcija postojećeg komunalnog gata za privez plovila, te je opremljen sidrenim sustavom, vanjski dio istoimenog gata za potrebe komercijalnog/sezonskog priveza. Luka je opremljena napravama za privez brodica i navozom. Luka također ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon.