Županijska lučka uprava Mali Lošinj

φ = 44º 32,2’ N - λ = 014º 28,2’ E

Keep Smile & Sail On
Port Authority Mali Lošinj Team

Novosti

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/160, 114/22) i članka 4. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga za Županijsku lučku upravu Mali Lošinj (KLASA: 342-21/23-02/01; URBROJ: 2107-1-7-23/01-2-21 od 14....

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/160, 114/22) i članka 4. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga za Županijsku lučku upravu Mali Lošinj (KLASA: 342-21/23-02/01; URBROJ: 2107-1-7-23/01-2-21 od 14....

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/160, 114/22) i članka 4. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga za Županijsku lučku upravu Mali Lošinj (KLASA: 342-21/23-02/01; URBROJ: 2107-1-7-23/01-2-21 od 14....

Projekti

Projekti luka Mrtvaška, Susak, Rovenska, Unije i projekt legalizacije vezova

Luke u našoj nadležnosti

Županijska lučka uprava Mali Lošinj upravlja i održava luke otvorene za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja: Mali Lošinj i Velopin s bazenom Poljana-Runjica, luke Mrtvaška, Baldarke, Veli Lošinj, Rovenska, Sv. Martin, Ilovik, Susak i druge luke na našem području.