Luke

Luka Bijar

Luka Bijar

Lučko područje sastoji se iz obalnog/kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Luka izgrađena za svrhu korištenja komunalnih vezova. Izgrađene pasarele s pripadajućim mjestima, sidrenim sustavom i plutačama, ukupnog kapaciteta 44 komercijalnih mjesta za potrebe ljetnog perioda godine. ŽLU ML, planom nabave planira postaviti, odnosno nadograditi sjeverni privezni gat, pošto je podvodni postroj već postavljen. Novim produženjem postojećeg priveznog gata u luci Bijar, dodatno bi se omogućio privez za 8-10 plovila, u komercijalne svrhe, što bi svojim kapacitetom, u potpunosti zadovoljilo potražnju za komercijalnim vezovima, u istoimenoj luci.