Plan gospodarenja otpadom s brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 56, 56a, 56b i 58. Pomorskog zakonika („Narodne novine“ br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19), članka 3. stavka 1. točke 7. Uredbe o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke („Narodne novine“ br. 110/04) te Glave V. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12, 07/17 i 72/21), Direktive 2019/883/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. godine o lučkim uređajima za prihvat otpada i ostataka s brodova i članka 8. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. godine o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj je na svojoj sjednici održanoj dana ­­­­­­­­­­­­20.01.2022. godine donijelo PLAN GOSPODARENJA OTPADOM S BRODOVA NA PODRUČJU POD UPRAVLJANJEM ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ