Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o redu u lukama u nadležnosti Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 54. točke 8. i članka 84. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 3. stavka 2. i članka 83. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN, broj 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12, 7/17 i 72/21) te članka 45. stavka 2. i članka 46. statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj je na sjednici održanoj dana 05. rujna 2023. godine donijelo PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REDU U LUKAMA U NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ