Pravilnik o dopuni pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16) i članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na svojoj 05/19 sjednici održanoj dana 07. srpnja 2019. godine donijelo je PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ