Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članaka 65. Prijelaznih i završnih odredbi („NN“ 151/2022), Zakona o radu(„Narodne novine br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) i članka 46. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na sjednici održanoj dana 02. lipnja 2023. godine donijelo je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ