Lučka uprava

Prava putnika u pomorskom prijevozu i unutrašnjoj plovidbi

Svi korisni likovi o pravima putnika u pomorskom prijevozu i unutrašnjoj plovidbi, navedeni su malo niže. 1. UREDBA (EU) br. 1177/2010 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/Uredba%201177%202010%20o%20pravima%20putnika.pdf 2. Prava putnika u pomorskom prijevozu i unutarnjoj plovidbi OBAVIJEST

Prava putnika u pomorskom prijevozu i unutrašnjoj plovidbi Read More »

Nova usluga u luci Mali Lošinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj u luci Mali Lošinj od ove sezone pruža novu uslugu. Usluga se se NE naplaćuje. Ovakvu vrstu usluge ima jedino ŽLU Mali Lošinj te ju uslužuje mlada dama. O kakvoj vrsti usluge je riječ, prosudite sami prema sljedećim fotografijama:

Jahtama dužim od 20 metara, uz uslugu Uvođenja jahti u luku, pomaže se i u privezu.

Za detaljnije informacije i najave potreba za ovom uslugom, obratiti se na broj mobitela: +385 99 262 5376 (Denis – Voditelj luke Mali Lošinj).

Nova usluga u luci Mali Lošinj Read More »

Objava rezultata za koncesiju – HIDROAVION

Slijedom objavljenog natječaja za koncesiju gospodarskog korištenja dijela pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje luke otvorene za javni promet, županijskog značaja, luke Mali Lošinj, područje Velopin, radi obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti priveza i odveza hidroaviona, koja zahtjeva izgradnju objekata lučke infrastrukture, dana 04. svibnja 2015. godine u 12:00 sati u uredu ŽLU Mali Lošinj, održano

Objava rezultata za koncesiju – HIDROAVION Read More »

Objava postupka za dobivanje koncesije

Dana 15. travnja 2015.g. na EOJN objavljen je natječaj za koncesiju za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra koje predstavlja lučko područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja, luke Mali Lošinj, Grad Mali Lošinj, radi obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti priveza i odveza hidroaviona, koja zahtjeva izgradnju objekata lučke infrastrukture. Područje koje se daje u koncesiju

Objava postupka za dobivanje koncesije Read More »

Poziv za sklapanje ugovora o korištenju veza na određeno vrijeme na području od BP „INA“ prema valobranu u luci Mali Lošinj za 2015.g.

Županijska lučka uprava Mali Lošinj, temeljem odluke „Povjerenstva za upravljanje nad komunalnim dijelovima luka“ na sjednici 01-15 održanoj dana 22. siječnja o.g., objavljuje Poziv za sklapanje ugovora o korištenju veza na određeno vrijeme na području od BP „INA“ prema valobranuuluci Mali Lošinj za 2015.g.

Poziv za sklapanje ugovora o korištenju veza na određeno vrijeme na području od BP „INA“ prema valobranu u luci Mali Lošinj za 2015.g. Read More »

Poziv za sklapanje ugovora o korištenju veza na određeno vrijeme na području „korijena„ luke Mali Lošinj za 2015.g.

Županijska lučka uprava Mali Lošinj, temeljem odluke „Povjerenstva za upravljanje nad komunalnim dijelovima luka“ na sjednici 01-15 održanoj dana 22. siječnja o.g., objavljuje Poziv za sklapanje ugovora o korištenju veza na određeno vrijeme na području „korijena„ luke Mali Lošinj za 2015.g.

Poziv za sklapanje ugovora o korištenju veza na određeno vrijeme na području „korijena„ luke Mali Lošinj za 2015.g. Read More »