Javni pozivi

Konačna lista prioriteta luke Sveti Martin

Prema Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka i prema Javnom Pozivu za podnošenje zahtjeva za davanje stalnog veza u komunalnim dijelovima luka od dana 28. veljače 2022. g., Županijska lučka uprava Mali Lošinj objavljuje dana 10. svibnja o.g. Konačnu Listu prioriteta za luku Sveti Martin.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 9. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj (”Službene novine” Primorsko – goranske županije broj 11/99), članka 26. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj (KLASA: 342-21-01/15-2/1, URBROJ: 02/2015-GP), te sukladno odredbama Zakona o ustanovama i Odluke Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Mali Lošinj od 21. prosinca 2021. godine, Upravno vijeće Županijske …

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Mali Lošinj Više »

Konačna Lista prioriteta za luku Rovenska

Prema Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka i prema Javnom Pozivu za podnošenje zahtjeva za davanje stalnog veza u komunalnim dijelovima luka od dana 18. lipnja 2021. g., Županijska lučka uprava Mali Lošinj objavljuje dana 20. rujna o.g. Konačnu Listu prioriteta za luku Rovenska.

Konačna Lista prioriteta za luku Veli Lošinj

Prema Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka i prema Javnom Pozivu za podnošenje zahtjeva za davanje stalnog veza u komunalnim dijelovima luka od dana 18. lipnja 2021. g., Županijska lučka uprava Mali Lošinj objavljuje dana 20. rujna o.g. Konačnu Listu prioriteta za luku Veli Lošinj.

Promjena veličine fonta
Kontrast