Izmjene Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 76. stavak 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), te članka 7. stavka 6. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj (Službene novine Primorsko – goranske županije 11/99, 22/04, 26/09, 24/10, 14/11, 4/14, 14/14 – pročišćeni tekst, 36/14), Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na sjednici održanoj dana 26. svibnja 2021. godine donijelo je IZMJENE STATUTA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ.