Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu stalnog veza u luci Bijar

Županijska lučka uprava Mali Lošinj dana 03. prosinca 2020. godine objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje stalnog veza u komunalnim dijelovima luka kojim upravlja ŽLU Mali Lošinj – luka Bijar s popratnim dokumentima temeljem Odluke Upravnog vijeća.