Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje stalnog veza u luci Ilovik

Županijska lučka uprava Mali Lošinj dana 12. prosinca 2019. godine objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje stalnog veza u komunalnim dijelovima luka kojim upravlja ŽLU Mali Lošinj – luka Ilovik s popratnim dokumentima temeljem Odluke Upravnog vijeća.