Konačna lista prioriteta za luku Ružmarinka (Lozičina)

Prema Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka i prema Javnom Pozivu za podnošenje zahtjeva za davanje stalnog veza u komunalnim dijelovima luka od dana 12. srpnja 2019. g., Županijska lučka uprava Mali Lošinj objavljuje dana 26. kolovoza o.g. Konačnu listu prioriteta za luku Ružmarinka (Lozičina).