Koncesije

Koncesija za luku Osor

Luka Osor

  • privez i odvez jahti i brodica
  • usluge korištenja veza, prihvat i smještaj jahti i brodica s turistima-nautičarima ili bez turista-nautičara koji borave na njima
  • prihvat, čuvanje i održavanje jahti i brodica na vezu u moru
  • druge usluge za potrebe turista
  • ostale pomoćne usluge u funkciji usluga gore navedenih: pružanje usluge pranja plovila visokotlačnim uređajem za čišćenje slatkom vodom, pružanje usluga ispiranja rashladnog sustava motora s priključkom na slatku vodu
  • ostale sporedne djelatnosti manjeg opsega u svezi s navedenim pomoćnim uslugama 

“BLUE MARLIN” d.o.o.

dir. Zdenko Perčin

Osor 1, 51554 Osor

Kontakt broj: +385 98 216 281

  • pomorsko dobro za izgradnju i korištenje infrastrukturnih građevina komunalnog sustava, podmorskih cjevovoda Osor te CS OSOR 1

VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. 

dir. Neven Kruljac

Turion 20/A, 51557 Cres

Kontakt broj: +385 51 571 134 (sjedište-Cres), +385 51 232 118 (radna jedinica Mali Lošinj)

web: www.viocl.hr

  • posebna upotreba pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV – Osor

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o.

dir. Zdravko Šojat

Prijenosno područje Rijeka

Marinčićeva 3, 51211 Matulji

Kontakt broj: +385 51 710 700

web: www.hops.hr