Koncesije

Luka Rovenska

  •  gospodarsko korištenje lučkog područja radi terase ugostiteljskog objekta u funkciji pružanja usluga pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka

Ugostiteljski obrt “MOL”

vl. Marija Dajić

Rovenska 1, 51551 Veli Lošinj

“VALOVI MORA” d.o.o.

vl. Maja Balenović

Veloselska cesta 37, 51550 Mali Lošinj

“RIALTO WAY” d.o.o.

vl. Zoran Marić

Kunsil 26 A, 51551 Veli Lošinj