Koncesije

Koncesija za luku unije

Luka Unije

  • Pružanje usluga prodaje putnih karata u obalnom linijskom putničkom prometu.

JADROLINIJA

Riva 16, 51 000 Rijeka

Kontakt broj Centrala: 

+385 51 666 111

web: www.jadrolinija.hr

Radno vrijeme pružanja usluga prodaje putnih karata u obalnom linijskom putničkom prometu započinje pola sata prije polaska broda, odnosno katamarana iz luke Unije, sukladno objavljenom Redu plovidbe na web stranici Jadrolinije, a koji je podložan promjenama.