Luke

Luka Baldarke

Luka Baldarke

Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Luka se sastoji se iz operativnog gata dužine 35 m, širine 7 m, dubine uz gat do 3 m. Slijedom poveće potražnje komercijalnih i komunalnih vezova, i kako bi se zadovoljio kapacitet luke, ŽLU ML je putem javne nabave nabavila i postavila privezni gat za privez 10 (deset) komunalnih vezova. Akvatorij luke se koristi kao sidrište za male brodove. Gat je opremljen napravama za privez brodice i ima pješački prilaz obalnim putem, Blizina gradova Malog i Velog Lošinja omogućava dobar standard usluga. Redovno se brine o lučkoj podgradnji i nadgradnji, te se ažurno izvršavaju tekući radni zadatci.