Luka Ilovik – 09.05.2012.

Izvršen je tehnički prijem dogradnje operativnog mola luke Ilovik.

U očekivanju smo uporabne dozvole i otvorenja operativnog mola do konca mjeseca svibnja.