Luke

Luka Ilovik

Luka Ilovik

Lučko područje sastoji se iz obalnog/kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Luka se sastoji iz operativnog gata, lučice za brodice i priveza za brodice. Operativni gat je dužine 100 m i širine 6 m, dubine uz gat 1-4 m. Na gat pristaju brodovi redovnog linijskog putničkog saobraćaja. Gat je masivne gradnje od betona i u dobrom stanju uporabe. Luka je opremljena napravama za privez brodica, lučkim svjetlom i navozom. Kapacitet priveza brodica uz punu uporabu iznosi 100 brodica. Luka ima pješačke prilaze na ulice naselja.