Luke

Luka Zela - Koromačno (Belej)

Luka Koromačna

Lučko područje sastoji se iz obalnog/kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Luka izgrađena za svrhu korištenja komunalnih vezova na postojećem lukobranu. Redovno se brine o lučkoj podgradnji i nadgradnji, te se ažurno izvršavaju tekući radni zadatci.