Luke

Luka Osor

Luka Osor

Lučko područje sastoji se iz obalnog/kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Luka Osor, plovni kanal, sastoji se iz dva obalna zida kanala širokog 12 m, dubokog 3 m. Kanal je premošten cestovnim okretnim mostom koji se dva puta dnevno otvara za plovidbu. Kanal je isključivo u funkciji plovidbe. Obale kanala opremljene su napravama priveza, a na zapadnoj strani nalazi se rampa za trajekte. Sastavni dio luke je i privezište za brodice, koje se sastoji iz obala za privez brodica ukupne dužine 170 m i gata za privez brodica od 50 m dužine. Dubine obale i gata su različite od 0.8 do 2 m, a kapacitet priveza je 100 brodica. Luka je opremljena napravama priveza, dizalicom za brodice i navozom za brodice. ŽLU Mali Lošinj, je sanirala lučku dizalicu za potrebe dizanja i spuštanja plovila, a vrijednost sanacije iznosi 30.000,00 kuna bez PDV-a. Luka je spojena na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon. Dio lučkog područja je u koncesiji obrta   „ Blue Marlin“.