Luke

Luka Studenac (Sv. Jakov)

Luka Studenac

Lučko područje sastoji se iz obalnog/kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. U proljeće 2015. rekonstruirala su se 2 kamena gata kako bi privez plovila bio sigurniji. Luka izgrađena za svrhu korištenja komunalnih vezova.

Redovno se brine o lučkoj podgradnji i nadgradnji, te se ažurno izvršavaju tekući radni zadatci.