Luke

Luka Susak

Luka Susak

Lučko područje sastoji se iz obalnog/kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Luka se sastoji iz operativnog-zaštitnog lukobrana, operativnog gata i obale za privez brodica. Operativni – zaštitni lukobran je dužine 150 m, dubine na dijelu glave od 2 – 4 m, kapaciteta priveza 2 manja broda. Operativni gat je dužine 50 m, širine 11 m, te dubine uz gat 1,5 do 3 m i kapaciteta priveza 3 manja broda ili 15 brodica. Svi narečeni dijelovi luke su gradnje masivnog tipa od kamena i betona te su u dobrom stanju za uporabu. Luka je opremljena napravama priveza, lučkim svjetlom i navozom za brodice. Luka ima priključak na prometnicu naselja, elektriku i telefon. Započeti projekt, koji je trenutno u fazi realizacije, dogradnje pristana i trajektne rampe u luci Susak pružit će adekvatniji privez linijskim brodovima i osigurati dovoljan broj mjesta za komunalne vezove.