Luke

Luka Sveti Martin

Luka Sveti Martin

Lučko područje sastoji se iz obalnog/kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Luka se sastoji iz operativno-zaštitnog lukobrana i lučice za brodice. Operativni – zaštitni lukobran je dužine 55 m, dubine uz lukobran 1,5-2,5 m kapaciteta za privez jednog malog broda. Lučice za brodice sastoji se iz zaštitnog gata dužine 25 m i obale za privez brodica ukupne dužine 90 m, dubine 1-2 m i kapaciteta priveza 2 mala broda i 30 brodica. Narečeni dijelovi luke su gradnje masivnog tipa, od kamena i betona te su u dobrom stanju za uporabu. Jednim dijelom, luka Sveti Martin, za potrebe dizanja i spuštanja plovila i privez na kamenom lukobranu, je u koncesiji obrta „Obrt za ribarstvo Hirsch“. Luka je opremljena napravama za privez brodica i navozom.