Luke

Luka Ufratar

Luka Ufratar

Lučko područje sastoji se iz obalnog/kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Luka izgrađena za svrhu korištenja komunalnih vezova i iskoristivost određenog dijela obale za komercijalne potrebe u ljetnom periodu godine. Redovno se brine o lučkoj podgradnji i nadgradnji, te se ažurno izvršavaju tekući radni zadatci.