Luke

Luka Veli Lošinj

Luka Veli Lošinj

Lučko područje sastoji se iz obalnog/kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Luka se sastoji iz operativnog dijela i lučice za brodice. Operativni dio sastoji se iz zapadne i istočne operativne obale dužine 170 m, dubine uz obalu od 2,5 do 3 m, kapaciteta priveza 5 malih brodova. Lučica za brodice sastoji se iz zaštitnog gata i obale za privez brodica dužine 130 m, dubine od 1-2 m, kapaciteta priveza 40 brodica. Navedeni dijelovi luke su gradnje masivnog tipa od kamena i betona te su u dobrom stanju za uporabu. Luka je opremljena napravama priveza i lučkim svjetlom. Luka ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon. Redovno se brine o lučkoj podgradnji i nadgradnji, te se ažurno izvršavaju tekući radni zadatci.