Lukobran luke Rovenska

Lukobran luke Rovenska izgrađen je 1856.g. Dug je 220 m i neiskoristiv je za komunalni vez kao i za sezonski vez, tako da ŽLU Mali Lošinj u svim ovim godinama, od osnutka, na tom području nije uprihodovala niti jednu kunu, dok je za sanacije do 2014.g. utrošeno cca. 750.000,00kn. Sanacije su izvođene 2002./2003. te 2012. i 2013.g. Na lukobran luke Rovenska 2010. g. je stavljeno lučko svijetlo. Ukupno u 2014.g. do sada, izvršilo se i ugovorilo cca. 520.000,00 kn. Obzirom na stanje lukobrana luke Rovenska ŽLU Mali Lošinj poduzela je u 2014.g. mjere hitne sanacije lukobrana luke Rovenska i izradu Izvedbenog projekta sanacije lukobrana predviđenu Planom nabave za 2014.g. Prvi dio sanacije kamenometa lukobrana luke Rovenska izveden je početkom 2014.g. kojim je ugrađeno 80 tona kamenih blokova težine od 1 – 2 tone kako bi se zaštitio najslabiji dio kamenometa. Isto tako potpisan je i realiziran Ugovor za dodatnu zaštitu (popunu) kamenometa lukobrana luke Rovenska kamenim blokovima od 1 – 2 tone, ukupno 150 tona. Izvršen je 10. svibnja 2014.g. Ugovor za izradu Izvedbenog projekta sanacije lukobrana luke Rovenska s potrebnim elaboratima i troškovnikom, potpisan je dana 30. travnja 2014.g. Rok izvršenja je 60 dana. Pretpostavlja se da će ukupan trošak sanacije iznositi cca. 3.000.000,00 kn.

Po zatvaranju financijske konstrukcije, provedenim javnim natječajem i donošenjem Odluke o odabiru najpovoljnijeg izvođača, započet će se s radovima na hitnoj sanaciji lukobrana luke Rovenska. 

ŽLU Mali Lošinj je u roku kandidirala hitnu sanaciju lukobrana luke Rovenska i sanaciju Osorskog kanala – plovni put na Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje PGŽ te se nada da će prijave biti i prihvaćene.

Dana 11.04.2014.g. v.d. kapetan LI Mali Lošinj i djelatnik ŽLU Mali Lošinj obišli su lukobran. LI Mali Lošinj izdala je Rješenje kojim se zabranjuje pristup lukobranu, plivanje i skakanje s istog. ŽLU Mali Lošinj je naručila i postavila tablu sa zabranom pristupa. Pravilnikom o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama lokalnog značaja na području ŽLU Mali Lošinj člankom 74. stavak 1. točka 11. na lučkom području strogo je zabranjeno ‘kupati se…’!