Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Poštovani,

Županijska lučka uprava Mali Lošinj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Županijske lučke uprave Mali Lošinj u razdoblju od 01. prosinca 2021. do 15. prosinca 2021. godine.

Svoje prijedloge o izmjenama i dopunama istog možete dostaviti pisanim putem na adresu: Županijska lučka uprava Mali Lošinj, Priko 64, 51550 Mali Lošinj – s naznakom Javno savjetovanje na PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ili putem e-pošte na mail: info@luckauprava-losinj.hr.