Nagrada Kap. Niko Poduje za najljepšu tradicionalnu brodicu

Slijedom namjere poticanja tradicionalne brodogradnje i održavanja drvenih barki na natječaj koji je pokrenula ŽLU Mali Lošinj, a čije su se prijave primale zaključno do 31. srpnja u tri različite kategorije s kriterijima odabira; kvaliteta/razina održavanja, posjedovanje vesala, jarbola, jedrilja i ukupan dojam, prijavilo se 5 (pet) plovila.

Shodno tome, Povjerenstvo za valoriziranje prispjelih prijava u sastavu; Filip Balija, Sergio Španjol, Anton Tarabokija, Ferdinand Zorović i Nevio Jadrošić, odlučilo je sljedeće; u prvoj kategoriji za brodice čija je dužina 4,99 m, pobjednik je gđa. Bernarda Ostroman s brodicom ML 575, izrađenoj 1958. godine u Velom Lošinju.

U drugoj kategoriji za brodice čija je dužina od 5,00 do 7,99 m, nije bilo dostavljenih prijava.

Dok u trećoj kategoriji za brodice čija je dužina od 7,50 do 10 m prijavljena je jedna brodica, što nije bio dostatan uvjet da se proglasi pobjednik u ovoj kategoriji.

Nagrada za pobjednika je oslobađanje plaćanja godišnje naknade za komunalni vez.

Čestitamo pobjedniku, te se nadamo da će kroz ovu inicijativu očuvanja i održavanja drvenih barki sljedeće godine biti puno više prijava.

 

ŽLU MALI LOŠINJ

POVJERENSTVO ZA VALORIZIRANJE I ODABIR

NAJLJEPŠE TRADICIONALNE BRODICE