Poslovnik o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Mali Lošinj

Na temelju članka 18. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na sjednici održanoj dana 25. listopada 2019. godine donijelo je POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE MALI LOŠINJ.