Poziv za sklapanje ugovora o korištenju veza na određeno vrijeme na području luke Nerezine za 2017. god.

upanijska lučka uprava Mali Lošinj, temeljem odluke UV-a ŽLU Mali Lošinj na sjednici 01-17, održanoj dana 07. veljače 2017.g., prema prijedlogu „Povjerenstva za upravljanje nad komunalnim dijelovima luka“, objavljuje Poziv za sklapanje ugovora o korištenju veza na određeno vrijeme na području luke Nerezine za 2017.g.

Županijska lučka uprava Mali Lošinj, temeljem odluke UV-a ŽLU Mali Lošinj na sjednici 01-17, održanoj dana 07. veljače 2017.g., prema prijedlogu „Povjerenstva za upravljanje nad komunalnim dijelovima luka“ , objavljuje sljedeći;

 

P O Z I V

za sklapanje ugovora o korištenju veza na određeno vrijeme

na području luke Nerezine za 2017.g.

Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, koje se bave gospodarskom djelatnošću iznajmljivanja plovila i prijevozom putnika, na sklapanje ugovora na određeno vrijeme za korištenje veza na prostoru „Luke Nerezine“, na mikrolokaciji „Obale C“ i „Obale CK 20-25“  u 2017. godini.

Odlukom „Povjerenstva za upravljanje nad komunalnim dijelovima luka“ određeno je područje u luci Nerezine, koje je namijenjeno za obavljanje gospodarske djelatnosti iznajmljivanja plovila i prijevoza putnika. Za obavljanje spomenute djelatnosti ograničava se broj plovila na 8 (osam), na mikrolokaciji „Obale C“, gdje je dozvoljen kapacitet za 3 plovila, i „Obale CK 20-25“, gdje je dozvoljen kapacitet za 5 plovila. 

Predviđenu gospodarsku djelatnost iznajmljivanja plovila nije moguće obavljati s ostalih područja  luke Nerezine, a sve prema „Pravilniku o načinu održavanja reda u lukama lokalnog značaja“  i „Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka“.

Pismenu prijavu, uz dokaze u dolje navedenim kriterijima, zainteresirane osobe mogu podnijeti osobno u uredovnom vremenu prijama stranaka od 09:00 do 12:00 sati i to ponedjeljkom i četvrtkom, odnosno pismenim zahtjevom „Povjerenstvu za upravljanje na komunalnim dijelovima luka“ pri ŽLU Mali Lošinj, na adresi Priko 64, u Malom Lošinju, s naznakom „ZA POZIV“.

Rok za prijavu počinje 28. veljače, a završava 14. ožujka 2017. godine u 10:00 sati.

Prijave predane na poštu moraju biti predane najkasnije zadnjeg dana roka do predviđenog vremena predaje.

Povjerenstvo imenovano od Upravnog vijeća ŽLU Mali Lošinj izvršit će izbor prema sljedećim kriterijima;

  1. Izvadak iz obrtnog registra/izvadak iz sudskog registra,
  2. Obrtnica za obavljanje gospodarske djelatnosti isključivo za iznajmljivanje plovila sa sjedištem tvrtke na području Grada Mali Lošinj koja je u cjelogodišnjem aktivnom statusu s mogućnosti mirovanja (dokaz o postojanju i aktivnom cjelogodišnjem statusu tvrtke/obrta koji će biti nositelj navedene djelatnosti),
  3. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga tvrtke/obrta nositelja djelatnosti navedene u Pozivu (potvrda o svim podmirenim obvezama) ne starija od 3 (tri) mjeseca,
  4. Preslike knjižice plovila i preslike dozvola za upravljanje brodice (B kategorija) nositelja tvrtke/obrta i radnika (bookera) u svojstvu zaposlenika,
  5. Popratni dopis o željenom korištenju dijela lučkog područja (m²) u svrhu rezervacija (bookinga),
  6. Predviđeni period korištenja lokacije za obavljanje gospodarske djelatnosti iznajmljivanja plovila od 15. lipnja – 15. rujna. 2017.g.

 

U Malom Lošinju, 27. veljače 2017. godine

 

 ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ

„POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE NA KOMUNALNIM DIJELOVIMA LUKA“