Poziv za sklapanje ugovora o korištenju veza na određeno vrijeme na području od BP „INA“ prema valobranu u luci Mali Lošinj za 2015.g.

Županijska lučka uprava Mali Lošinj, temeljem odluke „Povjerenstva za upravljanje nad komunalnim dijelovima luka“ na sjednici 01-15 održanoj dana 22. siječnja o.g., objavljuje Poziv za sklapanje ugovora o korištenju veza na određeno vrijeme na području od BP „INA“ prema valobranuuluci Mali Lošinj za 2015.g.

Županijska lučka uprava Mali Lošinj, temeljem odluke „Povjerenstva za upravljanje nad komunalnim dijelovima luka“ na sjednici 01-15 održanoj dana 22. siječnja o.g., objavljuje sljedeći;

P O Z I V

za sklapanje ugovora o korištenju veza na određeno vrijeme

na području od BP „INA“ prema valobranuuluci Mali Lošinj za 2015.g.

Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, koje se bave gospodarskom djelatnošću brzog prijevoza putnika – taxi boat, na sklapanje ugovora na određeno vrijeme za korištenje veza na prostoru od BP „INA“ prema valobranu u luci Mali Lošinj u 2015. godini.

Odlukom „Povjerenstva za upravljanje nad komunalnim dijelovima luka“ određeno je područje u luci Mali Lošinj koje je namijenjeno za obavljanje gospodarske djelatnosti brzog prijevoza putnika – taxi boat. Za obavljanje spomenute djelatnosti ograničava se broj plovila na 5, najveće dužine do 8,00 metara, od BP „INA“ prema valobranu oznake RI-22, u luci Mali Lošinj.

Predviđenu gospodarsku djelatnost brzog prijevoza putnika – taxi boat nije moguće obavljati izvan predviđenog područja. U slučaju vremenskih neprilika nije dozvoljena mogućnost priveza niti zamjena mjesta u komunalnom dijelu luke, niti u korijenu luke Mali Lošinj, a sve prema „Pravilniku o redu u putničkoj luci Mali Lošinj“ i „Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka“.

Pismenu prijavu, uz dokaze u dolje navedenim kriterijima, zainteresirane osobe mogu podnijeti osobno u uredovnom vremenu prijama stranaka od 09:00 do 12:00 sati i to ponedjeljkom i četvrtkom, odnosno pismenim zahtjevom „Povjerenstvu za upravljanje na komunalnim dijelovima luka“ pri ŽLU Mali Lošinj, na adresi Priko 64, u Malom Lošinju.

Rok za prijavu počinje 12. ožujka i završava 26. ožujka 2015. godine.

Prijave predane na poštu moraju biti predane najkasnije zadnjeg dana roka.

Povjerenstvo imenovano od Upravnog vijeća ŽLU Mali Lošinj izvršit će izbor prema sljedećim kriterijima;

  1. Duljina(metraža) plovila do max. 8 metara,
  2. Izvadak iz obrtnog registra/izvadak iz sudskog registra,
  3. Obrtnica za obavljanje gospodarske djelatnosti isključivo za brzi prijevoz putnika – taxi boat, sa sjedištem tvrtke na području Grada Mali Lošinj koja je u cjelogodišnjem aktivnom statusu (dokaz o postojanju i aktivnom cjelogodišnjem statusu tvrke/obrta koji će biti nositelj djelatnosti navedene u Pozivu)
  4. Gospodarski subjekti koji se bave djelatnošću brzog prijevoza putnika – taxi boat.
  5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga tvrtke/obrta nositelja djelatnosti navedene u Pozivu (potvrda o svim podmirenim obvezama) ne starija od 3 (tri) mjeseca.
  6. Preslike knjižice plovila, preslike dozvole za upravljanje brodice (C kategorija) i preslika osobnih iskaznica nositelja tvrtke/obrta i radnika (bookera) – ako postoji.
  7. Popratni dopis o željenom korištenju dijela lučkog područja (m²) u svrhu rezervacija (bookinga).
  8. Željeni vremenski period korištenja predviđene lokacije za obavljanje gospodarske djelatnosti brzog prijevoza putnika – taxi boat.

 

U Malom Lošinju, 12. ožujka 2015. godine

 

 ŽLU MALI LOŠINJ

„POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE NA

KOMUNALNIM DIJELOVIMA LUKA“