Poziv za sklapanje ugovora o korištenju veza na određeno vrijeme na području od BP “INA” prema valobranu u luci Mali Lošinj za 2017. god.

Županijska lučka uprava Mali Lošinj, temeljem odluke UV-a ŽLU Mali Lošinj na sjednici 01-17, održanoj dana 07. veljače 2017.g., prema prijedlogu „Povjerenstva za upravljanje nad komunalnim dijelovima luka“, objavljuje Poziv za sklapanje ugovora o korištenju veza na određeno vrijeme na području od BP „INA“ prema valobranu u luci Mali Lošinj za 2017.g.

Županijska lučka uprava Mali Lošinj, temeljem odluke UV-a ŽLU Mali Lošinj na sjednici 01-17, održanoj dana 07. veljače 2017.g., prema prijedlogu „Povjerenstva za upravljanje nad komunalnim dijelovima luka“ , objavljuje sljedeći;

 

P O Z I V

za sklapanje ugovora o korištenju veza na određeno vrijeme

na području od BP „INA“ prema valobranu u luci Mali Lošinj za 2017.g.

Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, koje se bave gospodarskom djelatnošću brzog prijevoza putnika brodicama i prijevozom putnika polupodmornicom, na sklapanje ugovora na određeno vrijeme za korištenje veza na prostoru od BP „INA“ prema valobranu u luci Mali Lošinj u 2017. godini.

Odlukom „Povjerenstva za upravljanje nad komunalnim dijelovima luka“ određeno je područje u luci Mali Lošinj koje je namijenjeno za obavljanje gospodarske djelatnosti brzog prijevoza putnika i prijevozom putnika polupodmornicom. Za obavljanje spomenute djelatnosti ograničava se broj plovila na 4 (četiri), odnosno proporcionalno za svaku djelatnost, od BP „INA“ prema valobranu oznake RI-22, u luci Mali Lošinj.

Predviđenu gospodarsku djelatnost brzog prijevoza putnika i prijevoz putnika polupodmornicom, nije moguće obavljati izvan predviđenog područja. U slučaju vremenskih neprilika nije dozvoljena mogućnost priveza niti zamjena mjesta u komunalnom dijelu luke, niti u korijenu luke Mali Lošinj, a sve prema „Pravilniku o redu u putničkoj luci Mali Lošinj“ i „Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka“.

Pismenu prijavu, uz dokaze u dolje navedenim kriterijima, zainteresirane osobe mogu podnijeti osobno u uredovnom vremenu prijama stranaka od 09:00 do 12:00 sati i to ponedjeljkom i četvrtkom, odnosno pismenim zahtjevom „Povjerenstvu za upravljanje na komunalnim dijelovima luka“ pri ŽLU Mali Lošinj, na adresi Priko 64, u Malom Lošinju, s naznakom „ZA POZIV“.

Rok za prijavu počinje 28. veljače, a  završava 14. ožujka 2017. godine u 10:00 sati.

Prijave predane na poštu moraju biti predane najkasnije zadnjeg dana roka do predviđenog vremena predaje.

Povjerenstvo imenovano od Upravnog vijeća ŽLU Mali Lošinj izvršit će izbor prema sljedećim kriterijima;

  1. Preslike knjižice plovila, preslike dozvole za upravljanje brodice (C kategorija) za djelatnost brzog prijevoza putnika, a za djelatnost prijevoza putnika polupodmornicom preslika dozvole za upravljanje brodice (B kategorija), preslika osobnih iskaznica nositelja tvrtke/obrta i radnika (bookera) u svojstvu zaposlenika,
  2. Izvadak iz obrtnog registra/izvadak iz sudskog registra,
  3. Obrtnica za obavljanje gospodarske djelatnosti isključivo za brzi prijevoz putnika – taxi boat, sa sjedištem tvrtke na području Grada Mali Lošinj koja je u cjelogodišnjem aktivnom statusu (dokaz o postojanju i aktivnom cjelogodišnjem statusu tvrke/obrta koji će biti nositelj djelatnosti navedene u Pozivu)
  4. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga tvrtke/obrta nositelja djelatnosti navedene u Pozivu (potvrda o svim podmirenim obvezama) ne starija od 3 (tri) mjeseca.
  5. Popratni dopis o željenom korištenju dijela lučkog područja (m²) u svrhu rezervacija (bookinga).
  6. Predviđeni period korištenja lokacije za obavljanje gospodarske djelatnosti iznajmljivanja plovila od 15. travnja – 15. listopada. 2017.g.

 

U Malom Lošinju, 27. veljače 2017. godine

 

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ

„POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE NA KOMUNALNIM DIJELOVIMA LUKA“