Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka

Na temelju članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) i članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na svojoj 05/21 sjednici održanoj dana 30. ožujka 2021. godine donijelo je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA DODJELU STALNOG VEZA TE NJEGOVOM KORIŠTENJU NA KOMUNALNIM DIJELOVIMA LUKA.